Jezik:

Naši doktori

Visoko kvalificirano osoblje i educirano na međunarodnoj razini

Pokloni svoje povjerenje  doktoru Damiru Jurkoviću i doktorici Vivian Jurković iz klinike Dentalsan!

Klinika Dentalsan se može pohvaliti sa suradnjom od više od 12 profesionalnih doktora,  koji su specijalizirani za područje dentalne i estetske medicine, obrazovnih na međunarodnoj razini sa stalnim usavršavanjem na tom području.

Doktor Damir Jurković

Osnivač i vlasnik Klinike Dentalsan više od 12 godina, Damir Jurković, nakon završetka studija dentalne medicine na Medicinskom fakultetu, sveučilišta u Rijeci 2000. godine, završava i stječe 2007. godine u Beču Svjedodžbu AnkylosDensply – Friadentza dentalnu implantologiju
Stječe 2011. godine naziv MasterofImplantology i u međuvremenu, stječe brojno iskustvo, koje uključuje više od 6000 ostvarenih uspješnih zahvata. Osim implantologije, oralne kirurgije i protetike, doktor Damir Jurković širi svoje područje interesa i na estetsku stomatologiju, stjecanjem svjedodžbe iz obuke za facijalnu estetiku – dermafileri Dr. BobaKhanna. Govori talijanski, engleski i njemački.

Doktorica Vivian Jurković

Osnivačica i vlasnica Klinike Dentalsan, Vivian Jurković se, nakon diplome iz dentalne medicine Medicinskog fakulteta 1999. godine, usavršava na raznim obukama, seminarima i kongresima u Hrvatskoj i u inozemstvu na području estetske i facijalne stomatologije, pedodoncije i facijalne estetike. Stječe 2010. godine svjedodžbu o obuci dr. Boba Khanna za facijalnu estetiku.
Govori talijanski, engleski i njemački.

Doktor Karlo Bogdanović
Karlo Bogdanović stječe diplomu iz dentalne medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci 2008. godine te se od onda pa nadalje usavršava tečajevima, seminarima i kongresima u Hrvatskoj, u inozemstvu, u dentalnoj kirurgiji, protetici i estetskoj stomatologiji. Govori talijanski i engleski.
Doktor Andrej Katalinić
Andrej Katalinić završio je 1998. godine studij odontostomatologije na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Nakon diplomskog studija iz biomedicijskih znanosti, specijalizira se iz ortodoncije 2009. godine radeći u bolnici u Zagrebu i na fakultetu Odontostomatologije u Zagrebu  .
Andrej Katalinić se stalno usavršava na međunarodnoj razini, i od 2000. radi kao asistent docentu na katedri za dentalnu morfologiju i antropologiju i ortodonciju na Medicinskom fakultetu u Rijeci.
Doktot Katalinić ima i privatnu praksu i radi u Klinici za dentalnu medicinu, odjel za ortodonciju, u Riječkoj bolnici.