Jezik:

Radiologija

Panoramska radiologija
Digitalna radiologija uz visoko kvalitetna rješenja smanjuje radijaciju za 80%.